Poslovni partnerji

Delavska hranilnica

Upravnik PLAN TRADE D.O.O. za financiranje investicijskega vzdrževanja večstanovanjskih stavb, potrebnih izboljšav in za vzdrževalna dela (obnova fasade, strehe ipd.) sodeluje z delavsko hranilnico d.d., kjer je možno najeti kredit po konkurenčni obrestni meri, varno in donosno varčevati sredstva in upravljati vse vrste bančnih storitev po najzgodnejših cenah na bančnem trgu.