Obrazci

Sprememba lastništva ali najemnega razmerja

  Sprememba:

  Sprememba lastništvaSprememba najemnega razmerja

  Sprememba naj bo opravljena na podlagi:

  Kopija overjene prodajne pogodbeKopija najemne pogodbeSklep o dedovanjuDrugo

  Stanovanje - poslovni prostor na naslovu

  Številka stanovanja-poslovnega prostora:

  Prejšnji uporabnik

  NajemnikLastnik

  Ime in priimek:

  Naslov:

  Novi naslov:

  Novi uporabnik

  NajemnikLastnik

  Ime in priimek:

  Naslov:

  Davčna številka:

  EMŠO

  Število oseb:

  Prosimo vas, da od dne , dalje zaračunavate stroške komunalnih storitev, elektrike, obratovalnih stroškov, rezervnega sklada, odvoza odpadkov, kakor tudi vse ostale stroške v zvezi z omenjenim delom stavbe, novemu uporabniku storitev.

  Z oddajo potrjujem resničnost podatkov in dovoljujem obdelavo osebnih podatkov upravniku stavbe, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s Stanovanjskim zakonom in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  Elektronski naslov novega uporabnika:

  Elektronski naslov starega uporabnika:

  Sprememba podatkov na položnicah

   Izberite spremembo

   Sprememba imena ali priimkaSprememba naslova

   Tip:

   StanovanjePoslovni prostor

   Naslov:

   Uporabnik:

   NajemnikLastnik

   Ime in priimek:

   Naslov:

   Davčna številka:

   EMŠO

   Sprememba imena ali priimka

   Prejšnji podatki:

   Novi podatki:

   Sprememba naslova za dostavo položnice

   Prejšnji naslov:

   Novi naslov:

   Z oddajo potrjujem resničnost podatkov in dovoljujem obdelavo osebnih podatkov upravniku stavbe, ki jih je dolžan zbirati, voditi in posredovati pristojnim organom v skladu s Stanovanjskim zakonom in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

   Vaš elektronski naslov:

   Pooblastilo za direktno obremenitev

    Šifra lastnika:

    Ime in priimek lastnika:

    Naslov:

    Poštna številka in kraj:

    Davčna številka:

    Telefon:

    Pooblašča upnika

    PLAN TRADE D.O.O.,
    ULICA MESTA GREVENBROICH 9

    3000 CELJE

    Da iz dolžnikovega osebnega računa

    z referenčno številko (trinajstmestni sklic iz redne mesečne položnice)
    ,

    bremeni (po pogodbi) redno mesečno obveznost, vsakega 18. v mesecu, obveznosti do Plan Trade d.o.o., SI56 6100 0001 1838 615

    IZPOLNITE, V KOLIKOR PLAČNIK NI LASTNIK OZ. PREJEMNIK RAČUNA:

    Ime in priimek lastnika:

    Naslov:

    Poštna številka in kraj:

    Davčna številka:

    Z oddajo tega pooblastila, pooblaščam Plan Trade d.o.o., da obremeni navedeni plačilni račun
    z zneskom iz položnice. Podpisani se obvezujem, da bom za poravnavanje obveznosti zagotovil
    vsak mesec zadostno kritje na osebnem računu, v nasprotnem primeru se strinjam, da banka plačil
    ne opravi. Strinjam se, da si Plan Trade d.o.o. in banka izmenjujeta podatke, potrebne za izvajanje
    direktnih obremenitev.

    Elektronski naslov lastnika:

    Elektronski naslov plačnika (imetnik osebnega računa)

    Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote

    Prenesite obrazec

    Soglasje za prejemanje e-računov

    Prenesite obrazec