27. januarja, 2016

Upravljanje

Podjetje Plan Trade že od leta 1996 skrbi za kvalitetno upravljanje večstanovanjskih in poslovnih zgradb. Naš cilj so zadovoljne stranke in dobro vzdrževane stavbe.

I. ORGANIZACIJSKE, TEHNIČNE IN PLANSKO PROGRAMSKE STORITVE

 • uresničujemo odločitve lastnikov ter skrbimo za izvajanje določil pogodbe o upravljanju;
 • skrbimo za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov objektov in naprav v večstanovanjski hiši;
 • naročamo potrebna popravila, redne servise in izbiramo izvajalce teh del;
 • zagotovimo občasni pregled in meritve strelovodnih naprav;
 • kot pooblaščenec lastnikov skrbimo za požarno varnost
 • skrbimo za občasni pregled strehe;
 • skrbimo za občasni pregled objekta, delov objekta in naprav v stanovanjski hiši;
 • lastnike zastopamo pri izvajanju reklamacij, ko so nastale pri gradnji objekta
 • zagotovimo dežurstvo ustreznih strok ob nedeljah in praznikih za pregled in čimprejšnjo
  odpravo napak na napravah in delih naprav;
 • pred koncem vsakega koledarskega leta pripravimo predlog letnega plana za vzdrževanje stanovanjske hiše ter njenih delov in naprav in ga predložimo zboru lastnikov v obravnavo in sprejem;
 • sodelujemo pri škodnih dogodkih pri zavarovalnicah;
 • organiziramo zbore lastnikov stanovanj in pripravljamo gradivo za te zbor, ter sestavimozapisnik;
 • seznanimo lastnike s svojim poslovanjem;
 • organiziramo lahko tudi hišniška in čistilna dela na posameznih objektih, v kolikor lastniki to želijo;
 • na željo lastnikov lahko opravljamo tudi druga vzdrževalna dela po dogovoru;

II. FINANČNE STORITVE

 • razdelimo stroške in izterjamo prispevke v skladu s pogodbo o upravljanju ter redno poravnavamo vse obveznosti za vzdrževanje in funkcioniranje hiše;
 • na koncu leta izdelamo poročilo o vzdrževanju hiše;
 • skrbimo za optimalno obračanje, uporabo, varnost in ohranjanje realne vrednosti naložb sredstev, ki so last lastnikov;
 • v času uradnih ur imamo odprto blagajno za plačevanje položnic brez dodatne provizije, prav tako se lahko položnice brez provizije plačujejo na mestni blagajni;

III. ADMINISTRATIVNE STORITVE

 • pridobimo podatke, nastavimo, vodimo in arhiviramo evidence o lastništvu stanovanj, poslovnih in nestanovanjskih prostorov v stanovanjski hiši;
 • pridobimo podatke, nastavimo, vodimo in arhiviramo evidence o uporabnikih stanovanj, poslovnih in drugih nestanovanjskih prostorih v stanovanjski hiši;
 • zastopamo lastnike pri sklepanju zavarovalne pogodbe;